Thông tin chung

Tỉnh Thái Bình có 2 trong số 5 khu vực đa dạng sinh học được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng. MCD đã hợp tác cùng các đối tác tại Thái Bình từ năm 2008 triển khai các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng cường sự tham gia của thanh niên trong công tác ra quyết định và hành động thích ứng BĐKH

Tên dự án:

Nông nghiệp sinh thái ruộng lúa bờ hoa

Danh Mục

Vùng dự án Thái Bình

Mô tả:

Dự án: Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng
Thời gian triển khai: 2017-2018
Tài liệu sáng kiến xem tại đây
 
 

Thông tin cụ thể

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD