Các câu chuyện, sáng kiến tại Ninh Thuận

  • MCD với Ninh Thuận

    MCD với Ninh Thuận

    21-06-2018
    Ninh Thuận có nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng với trên 500 loài hải sản các loại. Khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa của tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 350 loài san hô, đặc biệt đây...
Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD