Các câu chuyện, sáng kiến tại Nam Định

  • Nam Định với MCD

    Nam Định với MCD

    03-07-2018
    Nam Định nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía Bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam, tỉnh Hà Nam ở phía Tây Bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ)...
Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD