Thông tin chung

Nam Định có bờ biển dài 72 km từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy, nơi đây có Vườn quốc gia Xuân Thủy, khu Ramsar. MCD đã bắt đầu các hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại vùng ven biển Nam Định từ 2006, cho đến nay đã có hơn 12 dự án được MCD phối hợp với các đối tác địa phương.

Tên dự án:

Nam Định với MCD

Danh Mục

Vùng dự án Nam Định

Mô tả:

Nam Định nằm ở phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía Bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía Nam, tỉnh Hà Nam ở phía Tây Bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía Đông
Tài liệu về Nam Định xem tại đây
 

Thông tin cụ thể

CÁC SÁNG KIẾN TẠI VÙNG

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD