Thông tin chung

Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, biên giới
MCD đã hợp tác với các đối tác tại Quảng Ninh từ năm 2014 để triển khai các dự án như: Sáng kiến liên minh Hạ Long - Cát Bà, Con thuyền mơ ước ...

Tên dự án:

Mô hình nuôi trồng thủy sản thân thiện môi trường kết hợp với du lịch có trách nhiệm trên Vịnh Hạ Long

Danh Mục

Vùng dự án Quảng Ninh

Mô tả:

Dự án: Sáng kiến liên minh Hạ Long - Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng
Thời gian triển khai: 2016-2017
Tài liệu tham khảo xem tại đây
Video tham khảo xem tại đây
 
 

Thông tin cụ thể

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD