Thông tin chung

Hải Phòng, thành phố ven biển miền bắc Việt Nam là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, danh lam thắng cảnh và các hoạt động phát triển kinh tế sôi nổi: cảng biển, du lịch, dịch vụ.
Với mục tiêu đóng góp phát triển bền vững tại Hải Phòng, từ năm 2010 MCD đã hợp tác với các đối tác thúc đẩy và triển khai các sáng kiến thích ứng BĐKH, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, xây dựng KH TƯBĐKH huyện Cát Hải…

Tên dự án:

Mô hình nhà lưới trồng rau an toàn - Xuân Đám, Cát Hải, Hải Phòng

Danh Mục

Vùng dự án Hải Phòng

Mô tả:

Lính  vực: sang kiến sinh kế thich ứng BĐKH
Địa điểm: xã Xuân Đám, đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp Hải Phòng
Thời gian triển khai: Năm 2018
 

Thông tin cụ thể

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD