Các câu chuyện, sáng kiến tại Miền Trung

 • MCD với Quảng Nam

  MCD với Quảng Nam

  10-07-2018
  Cù Lao Chàm, Bãi Hương, những cái tên trở nên quen thuộc với bảo tồn biển. MCD chia sẻ và kết nối Cù Lao chàm với các thành viên mạng lưới bảo tồn biển quốc gia!
 • MCD với Bình Định

  MCD với Bình Định

  23-07-2018
  MCD cùng Quy nhơn thí điểm khu bảo tồn biển do địa phương quản lý và EAFM! 
  Xem thêm tài liệu dự án tại đây
 • MCD với Ninh Thuận

  MCD với Ninh Thuận

  21-06-2018
  Ninh Thuận có nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng với trên 500 loài hải sản các loại. Khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa của tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 350 loài san hô, đặc biệt đây...
 • MCD với Khánh Hòa

  MCD với Khánh Hòa

  21-06-2018
  Khu vực Hòn Mun của vịnh Nha Trang là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam được thành lập từ năm 2001, là khu vực có đa dạng sinh học cao với 350 loài rạn...
Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD