• MCD với Ninh Thuận

Thông tin chung

Tỉnh Ninh Thuận có bờ biển dài 105 km, có nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng. Từ 2008 MCD đã có những hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý rạn san hô dựa vào cộng đồng

Tên dự án:

MCD với Ninh Thuận

Danh Mục

Vùng dự án Ninh Thuận

Mô tả:

Ninh Thuận có nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng với trên 500 loài hải sản các loại. Khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa của tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận 350 loài san hô, đặc biệt đây còn được ghi nhận là nơi có quần thể rùa biển đến sinh sản.
 

Thông tin cụ thể

CÁC SÁNG KIẾN TẠI VÙNG

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD