Thông tin chung

Khánh Hòa có bờ biển dài 385 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh… Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh nằm trong vịnh Vân Phong được bắt đầu xây dựng từ 2001 là dự án khởi nghiệp của MCD với việc áp dụng thử nghiệm phương pháp quản lý tài nguyên ven biển dựa vào cộng đồng đối với hệ sinh thái rạn san hô ven bờ

Tên dự án:

MCD với Khánh Hòa

Danh Mục

Vùng dự án Khánh Hòa

Mô tả:

Khu vực Hòn Mun của vịnh Nha Trang là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam được thành lập từ năm 2001, là khu vực có đa dạng sinh học cao với 350 loài rạn san hô (chiếm 40% san hô tạo rạn trên thế giới).
 

Thông tin cụ thể

CÁC SÁNG KIẾN TẠI VÙNG

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD