• MCD với Cà Mau

Thông tin chung

Cà Mau là tỉnh trọng điểm về nuôi trồng thủy sản của Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của Cà Mau là 301.000 ha. Diện tích nuôi tôm là 278.000 ha, chiếm 45% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và 40% tổng diện tích tự nhiên

Tên dự án:

MCD với Cà Mau

Danh Mục

Vùng dự án Cà Mau

Mô tả:

 

Thông tin cụ thể

CÁC SÁNG KIẾN TẠI VÙNG

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD