Thông tin chung

Bình Định thuộc vùng duyên hải Miền trung có địa hình và các hệ sinh thái đa dạng. Trong đó, khu vực ven biển đặc trưng là các vũng vịnh, có các bãi cát, đảo, bán đảo và đầm nước lợ. Các hệ sinh thái không chỉ đóng góp nguồn tài nguyên cho hoạt động sản xuất, khai thác và nuôi trồng thủy sản mà còn góp phần phát triển du lịch Bình Định đặc biệt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, các hệ sinh thái biển và ven biển đang đối mặt với các thách thức trong đó có hệ sinh thái rạn san hô.

Tên dự án:

MCD với Bình Định

Danh Mục

Vùng dự án Bình Định

Mô tả:

MCD cùng Quy nhơn thí điểm khu bảo tồn biển do địa phương quản lý và EAFM! 
Xem thêm tài liệu dự án tại đây
 

Thông tin cụ thể

CÁC SÁNG KIẾN TẠI VÙNG

Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD