Các câu chuyện, sáng kiến tại Khánh Hòa

  • MCD với Khánh Hòa

    MCD với Khánh Hòa

    21-06-2018
    Khu vực Hòn Mun của vịnh Nha Trang là khu bảo tồn biển đầu tiên của Việt Nam được thành lập từ năm 2001, là khu vực có đa dạng sinh học cao với 350 loài rạn...
Đóng góp sáng kiến của bạn
Nhập thông tin để gửi sáng kiến của bạn đến MCD